Algemene Voorwaarden Diaro

 

Diaro ontwerpt en produceert sieraden en objecten van (edel)metaal met behulp van 3D CAD en CAM technieken. Daarnaast graveert Diaro teksten, logo’s en ontwerpen in diverse oppervlaktes met behulp van lasertechnieken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden die we uitvoeren.

Een offerteaanvraag doen voor een opdracht

 • Via de website of via de mail is het mogelijk om een offerteaanvraag te doen. Telefonisch wordt er alleen informatie verstrekt.
 • Een opdrachtgever kan vrijblijvend een offerte aanvragen voor zijn project.
 • Diaro behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Berekening van de prijs

 • Het tekenwerk, 3D printen, gieten, graveren,etc, in combinatie met de gekozen materialen, almede het proces wat nodig is, is bepalend voor de berekening van de kosten.
 • Wanneer door onjuist aangeleverd tekenwerk of onduidelijke aanwijzingen betreffende de wensen een te lage prijs is berekend in de offerte, kan Diaro een nieuwe prijs berekenen. Diaro zal vooraf contact leggen om dit te bespreken.
 • Wanneer na een akkoord op de offerte wijzigingen moeten worden doorgevoerd, heeft Diaro de mogelijkheid om de offerte aan te passen. Diaro zal dit bespreken, voordat de werkzaamheden worden voortgezet.
 • Bij annulering na goedkeuring van de offerte, zullen reeds verrichte werkzaamheden in rekening worden gebracht.
 • De opdrachtgever kan er voor kiezen om het tekenwerk door Diaro uit te laten voeren, op basis van een idee of een afbeelding. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op deze uitgewerkte tekeningen, tenzij anders overeengekomen.

Prijsopgave & levertijd

 • Voordat een opdracht wordt uitgevoerd, dient de opdrachtgever akkoord te geven op de prijsopgave die door Diaro wordt overlegd. De prijsopgave kan gebeuren in de vorm van een offerte, een voorstel in een e-mail of zoals voorgesteld in een gesprek.
 • Diaro geeft bij de prijsopgave ook een verwachting van de levertijd.
 • Na akkoord zal Diaro de opdracht inplannen en de opdrachtgever op de hoogte stellen wanneer de opdracht geproduceerd is.
 • Diaro zal zijn uiterste best doen om de verwachte levertijd waar te maken.
 • Wanneer een uiterste levertijd is afgesproken, kan Diaro zich beroepen op de volgende gevallen van overmacht:
  • De gekozen materialen zijn niet op voorraad of leverbaar
  • De machine is defect
  • Personeelsleden zijn ziek
  • Het tekenwerk dat is aangeleverd door de klant blijkt fouten te bevatten die vertraging veroorzaken

Auteursrecht & privacy

 • Diaro zal toegestuurde digitale bestanden met de grootste zorgvuldigheid behandelen en slechts gebruiken om de opdracht uit te voeren.
 • Het auteursrecht van aangeleverde tekeningen blijft in handen van de ontwerper/ opdrachtgever.

Materialen & productiekwaliteit

 • Materialen:
  • Diaro staat garant voor de gehaltes van de door Diaro geleverde edele metalen, volgens richtlijnen van de Waarborgwet. Wanneer blijkt uit analyse dat de gehaltes onde de wettelijke norm uitkomen, zal Diaro de items kosteloos herproduceren. Kosten die na levering van de goederen zijn gemaakt, zoals arbeid voor afwerking, montage, versieringstechnieken, steenzetten, etc, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Diaro. Diaro zal daarvoor dan ook geen kosten vergoeden.
  • Een opdrachtgever kan zelf een product of materiaal aanleveren voor bewerking door Diaro. In dat geval is Diaro niet verplicht om de waarde van het product of materiaal te vergoeden wanneer het laserwerk onverhoopt niet goed gaat. Het aanleveren van een eigen product of materiaal is dus voor eigen risico.
 • Productiekwaliteit:.
  • Na het lasergraveren en lasersnijden is er op de kanten van het materiaal een zwarte rand zichtbaar. Afhankelijk van het materiaal is deze rand meer of minder zichtbaar. Dit hoort bij het productieproces en is niet te minimaliseren. Afwerking van deze randen en oppervlaktes kunnen door Diaro tegen meerwerkkosten verricht worden.

Annulering & retourzending

 • Na akkoord op de offerte of betaling via de webshop, is het niet meer mogelijk een opdracht te annuleren. Ieder door Diaro geproduceerd item is uniek en wordt in opdracht custom made geproduceerd. De wettelijke retour mogelijkheid van aangekochte webshop artikelen komt hierdoor te vervallen.

Levering

 • Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid om een opdracht op te halen of te laten verzenden.
 • Ophalen:
  • In het geval van ophalen wordt de opdracht door Diaro samen met de opdrachtgever bekeken. Na goedkeuring wordt de opdracht meegenomen. Eventuele schade die ontstaat na het meenemen van het product wordt niet vergoed door Diaro.
 • Verzenden:
  • In het geval van verzenden wordt de opdracht met een nader te bepalen partij verzonden. Diaro is niet verantwoordelijk voor vertragingen van verzendingen. In geval van schade tijdens de verzending dient de opdrachtgever een foto te nemen voor en direct na het openen van de verpakking om de schade aan te tonen.
  • In het geval van verzenden dient te opdrachtgever direct na het openen van de verpakking te controleren of alles naar wens is gerealiseerd. Indien er fouten zijn gemaakt door Diaro, dan wordt in overleg nieuw werk verricht en zijn de nieuwe verzendkosten voor rekening van Diaro.

Aansprakelijkheid & garantie

 • Diaro is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door oneigenlijk gebruik van de door Diaro geproduceerde producten.
 • Het is eigen aan lasergesneden producten dat er scherpe randjes aan het materiaal kunnen ontstaan. Hier moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
 • Het is eigen aan lasergesneden producten dat er roetranden aan het materiaal kunnen ontstaan. Dit gebeurt met name bij karton, hout en kurk, deze roetranden kunnen afgeven. Hier moet de nodige zorgvuldigheid in acht voor worden genomen.
 • Diaro is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de geleverde producten te laat zijn geleverd.
 • In het eventuele geval dat Diaro toch aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade, dan kunnen de kosten die op Diaro verhaald worden nooit hoger zijn dan het ex BTW factuurbedrag van de opdracht, mits het volledige product is geretourneerd.
 • Diaro geeft geen garantie op de geleverde producten, mits het defect duidelijk aantoonbaar door Diaro kan worden verweten.

Betalen

 • Indien de opdrachtgever niet via de internetkassa heeft betaald dient deze de factuur vooraf via bankoverschrijving of a contant te worden voldaan.